Informační systémy

Informační systém OPTIZON

Informační systém OPTIZON

 • Podíleli jsme se na implementaci informačních systémů a portálů krizového řízení pro Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj a Hlavní město Prahu.
 • Informační systém SYPOS a portál krizového řízení je možné v oblasti synchronizace spojení integrovat se systémem HZS IKIS II.
 • Implementovali jsme a provozujeme informační systém OPTIZON pro HZS ČR, systém slouží ke stanovení zón havarijního plánování dle zákona o prevenci závažných havárií.
 • Havarijní informační systémy dodáváme pro významné subjekty českého chemického průmyslu.

Výzkumné projekty

Podíleli jsme se na realizaci českých a evropských projektů bezpečnostního výzkumu, vybrané referenční projekty výzkumu a vývoje:

 • Informační systém OPTIZON
 • V rámci projektu bezpečnostního výzkumu VG20112013069 s názvem Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva byl implementován informační systém OPTIZON. OPTIZON slouží HZS a krajským úřadů ke stanovení zón havarijního plánování dle zákona o prevenci závažných havárií.
 • Projekt CIPAC
 • V rámci evropského výzkumného projektu CIPAC (Critical Infrastructure Protection Against Chemical Attack) byla řešena problematika ochrany kritické infrastruktury včetně kvanitativního hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. Podrobné informace o projektu CIPAC zde.
 • Software ZAPOS
 • V rámci projektu pro TAČR číslo TB050MZP016 byl vyvinout software – webová aplikace, která umožňuje zpracovat návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo B dle zákona č. 224/2015. Podrobnosti projektu jsou uvedeny v článku v časopise JOSRA.

Spolupráce

Na rozvoji svých produktů a služeb spolupracujeme s partnery, výzkumnými organizacemi, vysokými školami a orgány státní správy:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky
 • Orgány krizového řízení
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline