Portfolio služeb společnosti zahrnuje:

  • Vývoj a implementace software pro oblast bezpečnosti a krizového řízení
  • Zpracování a digitalizace plánů (krizové plány, havarijní plány, plány krizové připravenosti, plány kontinuity) včetně zavedení procesů a informační podpory pro efektivní správu plánovací dokumentace
  • Konzultační a projekční služby: analýzy rizik, zpracování a digitalizace plánů, informační podpora cvičení složek IZS a krizových štábů a další
  • Zakázkový vývoj software dle požadavků klienta, vývoj řešení pro big data a machine learning
  • Dohled a správa serverů, profylaxe a monitoring systémů, bezpečnostní dohled systémů
  • Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnostní audity, penetrační testy, compliance