Produkty a služby

Zabýváme se návrhem a vývojem informačních systémů zejména v oblasti bezpečnosti a krizového řízení, portfolio našich produktů a služeb zahrnuje:

Informační systém SYPOS

Informační systém SYPOS je určený pro informační podporu krizového řízení a zajištění krizové připravenosti na všech úrovních organizace, subjektu, obce s rozšířenou působností, kraje či státu.

Číst dále

Portál krizového řízení

Portál krizového řízení umožňuje orgánům krizového řízení efektivně publikovat informace veřejnosti o bezpečnostní situaci na území, mimořádných událostech a krizových situacích.

Číst dále

Digitalizace plánů a dokumentace

Zabýváme se digitalizací a informační podporou strukturovaného zpracování plánů a dokumentace – krizové a havarijní plány, traumatologické plány, plány krizové připravenosti, aj. Dodáváme řešení, které umožní efektivním způsobem zpracovávat a aktualizovat plány, sdílet informace a sestavovat souhrnné výpisy z plánů a manažerské přehledy.

Číst dále

Software ROZEX

ROZEX slouží k modelování a predikci následků úniku nebezpečných chemických látek včetně vizualizace chemického ohrožení nad mapovým podkladem. ROZEX obsahuje integrovanou databázi nebezpečných chemických látek.

Číst dále

Zakázkový vývoj software

Zákazníkům vyvíjíme software na míru. Při dodávce software postupujeme od úvodní analýzy požadavků a prostředí zákazníka, návrhu koncepce řešení, až k vývoji a instalaci produkční verze software u zákazníka, školení a uživatelskou podporu a následný maintenance a rozvoj dodaného řešení.

Číst dále

Kybernetická bezpečnost

V oblasti kybernetické bezpečnosti realizujeme služby: pasivní a aktivní penetrační testování, testování informačních systémů, audit zdrojových kódů, bezpečnostní audit systémů a sítě, posouzení metod a postupů pro řízení IT a souvisejících rizik, posouzení compliance, návrh a implementace řešení Security Appliance pro 24/7 monitoring bezpečnosti systémů a sítě.