Digitalizace plánů a dokumentace

Zabýváme se digitalizací a informační podporou strukturovaného zpracování plánů a dokumentace. S pomocí informačního systému SYPOS dodáváme zákazníkům řešení, které umožní efektivním způsobem zpracovávat a aktualizovat plány, sdílet informace z plánů a sestavovat souhrnné výpisy z plánů a manažerské přehledy.

Havarijní plán kraje

Havarijní plán kraje

Mapová vizualizace plánu

Mapová vizualizace plánu

Výpisy z traumatologických plánů

Výpisy z traumatologických plánů

Plán spojení

Plán spojení

Zákazníkům vyvíjíme a dodáváme řešení pro strukturované zpracování a digitalizaci dokumentace:

 • Krizový plán kraje, krizový plán obce s rozšířenou působností dle Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. a Zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)
 • Plány krizové připravenosti, plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury dle Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. a Zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)
 • Traumatologické plány poskytovatelů jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 101/2002 Sb.
 • Traumatologický plán kraje, traumatologický plán ZZS
 • Havarijní plán kraje dle vyhlášky č. 328/2001 Sb.
 • Plány spojení
 • Plány zabezpečení nouzového ubytování a stravování
 • Plány zabezpečení poskytování nepřetržité péče o žáky
 • Plány opatření pro případ mimořádné události nebo krizové situace
 • Plány energetické bezpečnosti
 • Vnější havarijní plány dle vyhlášky č. 226/2015 Sb. a zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Havarijní karty objektů s nebezpečnými chemickými látkami
 • Plány kontinuity provozu (BCP = Business Continuity Plan), plány obnovy (DRP = Disaster Recovery Plan)

Přidaná hodnota digitalizace a strukturovaného zpracování plánů a dokumentace:

 • Bezpečné zpřístupnění dokumentace a plánů v plném nebo omezeném rozsahu online pro autentizované uživatele z různých organizací či orgranizačních struktur,
 • Flexibilní nastavení přístupu k jednotlivým plánům pro zajištění aktualizace dotčenými uživateli,
 • Kontrola aktualizace a sledování změn, auditování přístupu,
 • Dynamické generování dokumentů plánu a jejich příloh s použitím připravených šablon při zachování členění a struktury dokumentů dle výchozích požadavků zákazníka,
 • Standardizace procesu přípravy a zpracování plánů,
 • Strukturované výpisy, agregace a výstupy pro management organizace,
 • Podpora pro mapové kompozice a vizualizace v plánech.