Portál krizového řízení

Portál krizového řízení je nadstavbou / modulem informačního systému SYPOS. Portál krizového řízení umožňuje orgánům krizového řízení efektivně publikovat informace veřejnosti o situaci na území:

  • aktuální bezpečnostní situace na území včetně mapové vizualizace: mimořádné události, krizové situace, povodňová situace, dopravní situace, zásahy jednotek požární ochrany, výstrahy ČHMÚ, obrazy z kamer, apod.
  • ohrožení na území, záplavové oblasti, zóny havarijního plánování, sesuvy půdy a skal
  • krizové kontakty, kontakty na složky IZS
  • informace a aktuality z oblasti ochrany obyvatelstva, bezpečnosti a krizového řízení
  • metodiky a zásady činnosti obyvatelstva pro případ mimořádných událostí a krizových situacích (varování a vyrozumění, co dělat při ohrožení, zásady evakuace, improvizované ukrytí, improvizovaná ochrana, první pomoc, apod.)

Portál krizového řízení disponuje vícejazyčnou podporou.

Portál krizového řízení byl nasazen v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji: